טלפון

מיסוי בינלאומי

משרד עו"ד ששון ושות' עומד לרשות לקוחותיו במתן פתרונות כוללים לפעילותן של חברות ויחידים תושבי חוץ  הפועלים בישראל ולתושבי ישראל הפועלים מחוץ לישראל, לרבות יעוץ מס בנוגע לנאמנויות ותכנון הגירה, סיוע לעולים חדשים ותושבים חוזרים, תכנוני מס בינלאומיים, הקמת מבני פעילות בינלאומיים וליווי פעילות מחוץ לישראל, מיזוגים ורכישות, קבלת אישורים מקדמיים (pre – ruling) מרשויות המס, הסדרים עם רשויות המס ומתן חוות דעת משפטיות.

משרדנו מייעץ לתאגידים זרים ולחברות רב לאומיות הפועלים בישראל בהתוויות מבנה העסקאות המומלץ לצרכי מיסוי, תוך שימוש אופטימאלי בהטבות המס הקבועות באמנות. המשרד מספק שירותי מס אף לחברות ישראליות הפועלות בחו"ל תוך סיוע בהפעלת קבלת ההחלטות העסקיות באופן שימקסם את הטבות המס, ותוך פיתוח אסטרטגיות מס יעילות.

 בין היתר מעניק המשרד ללקוחותיו:

• ייעוץ, היערכות ותכנון המס בעסקאות ובמיזמים בינלאומיים תוך שימוש באמנות מס למניעת כפל מס שישראל צד להן.

• הקמה ודיווח של נאמנויות.

• הסדרת הטבות מס לעולים חדשים ותושבים חוזרים.

• מתן חוות דעת משפטיות.

• ייצוג לקוחות מול רשות המיסים ופקידי השומה בכל הליכי השומה.

• הסדרים מיוחדים וקבלת אישורים מקדמיים ( pre-ruling) מהיחידה למיסוי בינלאומי.